SOWA LAW jest kancelarią adwokacką, ukierunkowaną zarówno na obsługę klientów austriackich jak i międzynarodowych, przedewszstkim w dziedzinie prawa rodzinnego/ małżeńskiego i rozwodowego, prawa cywilnego, prawa ruchu drogowego, prawa nieruchomości oraz prawa karnego i prawa wykroczeń.

Adwokat Mag. Katarzyna Sowa posługuje się perfekcyjnie językiem polskim i niemieckim oraz prowadzi obsługę prawną w obu jęykach.

Adwokat Mag. Katarzyna Sowa doradza i reprezentuje przedwszystkim w sprawach z zakresu prawa rodzinnego (rozwód w Austrii, alimenty dla byłego małżonka, alimenty na dzieci, przeniesienie władzy rodzicielskiej na jednego z rodziców, odebranie władzy rodzicielskiej, podział majątku). Ponad to w ramach prowadzonej kancelarii adwokackiej dochodzi w imieniu swoich klientów odszkodowań za szkody na mieniu i osobie w następstwie wypadków komunikacyjnych oraz błędów lekarskich.

Sporządzamy i opiniujemy umowy regulujące obrót nieruchomościami (umowy kupna, umowy sprzedaży, umowy darowizny).